בית בבחן

בית חדש בו לקחנו חלק בעיצוב הפנים ונגיעות קטנות לשיפור החזית הקיימת.