top of page
בית משפחתי באזור
בית דו משפחתי באזור
בית דו משפחתי באזור

דו- משפחתי באזור

בית פרטי על מגרש יורד, הבית מתכתב עם המגרש ובנוי בשכבות ומפלסי גובה. על מנת המשכיות ליצור בין שטח החוץ לפנים המבנה, החלל הציבורי תוכנן בקומה א כאשר בריכת השחייה ושאר אזור הישיבה החיצוני מוקמו בקומה א וקומת הקרקע, מתאפיינת ביצאה למגרש הכדורסל המתוכנן

bottom of page