top of page

בית באבן שמואל 

בית הקובייה.

המבנה הוא תולדה של רצון האישה לנתק את הקליניקה הטיפולית שלה מהבית, אך עדיין להשאיר אותה בחסותו. 

לבית כניסה מרשימה ועמוקה המעוטרת בבריכת נוי וחלל ציבורי כפול מרשים, המתחיל במבואת הכניסה המרשימה.

bottom of page