top of page

בית ברמת גן 

Less Is More! ארמון קטן על מגרש קטנטן ברמת גן.

יצרנו שפה עיצובית אחידה של עמודים ומרווחים ביניהם, שבאמצעותה יצרנו אשליה של הגדלת הבית ע"י טשטוש גבולות בין הפנים לחוץ, ובנוסף יצרנו באמצעותה את טקס הכניסה המפואר לבית.

bottom of page