top of page

בית בבאר גנים

בית מסביב לפטיו מקורה אשר אפשר לצאת אליו מן הסלון ויציאה נוספת מהמטבח. הפטיו הוא מקום נוסף המקשר בין הפנים לחוץ ומטשטש את הגבולות. הסלון נמצא בחלל כפול מרווח ועוצמתי והבית מעוצב במראה מודרני מבפנים ומבחוץ.

bottom of page