top of page

בית בקדימה

תכנון למשפחה יקרה לליבינו ביישוב קדימה.

הרעיון היה להפוך את החלל הכפול בבית לגוף תאורה חיצוני בקווים מודרניים.

bottom of page