top of page

בית באשקלון

בית באשקלון של משפחה יקרה, כאשר מוטיב המים הוא חלק בלתי נפרד מתכנון הבית.

דלת הכניסה מדמה מפל של מים שהופך למפל מים אמיתי, ובצד השני של הבית מרפסת גדולה המשקיפה לים.

bottom of page